Vai potenciālā atšķirība starp akumulatora spailēm var būt pretēja virzienam pret EML?


Atbilde 1:

Jā, kad ārējs avots piespiež spēcīgāku spriegumu pretējā virzienā. Spriegums akumulatora spailēs ir aptuveni tāds pats kā ideālam akumulatoram ar nominālo EML virknē ar rezistoru, akumulatora iekšējo pretestību. Ārējs sprieguma avots tam rezistoram var pazemināt spriegumu, kas ir lielāks par akumulatora spriegumu, bet kam ir pretēja polaritāte. Akumulatora ārējiem spailēm būs tāds ārējais spriegums. Šis izkārtojums parasti ir destruktīvs akumulatoram, bet vairums akumulatoru var uzturēt šādu reverso spriegumu, ja to lieto kā īsu impulsu.