Apspriediet atšķirību starp pašvaldību un štatu valdībām?


Atbilde 1:

Vietējās pašvaldības parasti ir valsts pārvaldes politiskas apakšvienības un pilda valsts likumdevēja atļautas funkcijas.

Vietējā līmenī daudzas funkcijas tiek veiktas efektīvāk, un vietējais ieguldījums ir lielāks. Vietējās pašvaldības parasti ietver novadus, dažāda veida pašvaldības un vietējos vai īpašos rajonus. Var tikt iekļauti arī skolu rajoni.

Vietējā kontrole ļauj pilsoņiem, kuri izvēlas pašvaldību vadītājus, lielā mērā ietekmēt lēmumus un saņemtos pakalpojumus. Var pastāvēt spriedze starp vietējām un valsts ievēlētām amatpersonām. Tas var notikt, kad likumdevēji mēģina ierobežot vietējo varu vai kad likumdevēji nepiekrīt vietējiem lēmumiem.

Valsts valdība sniedz dzīvībai svarīgus pakalpojumus, kas pārsniedz to, ko varētu darīt jebkura vietējā valdība, piemēram, štatu un federālās šosejas.


Atbilde 2:

Vietējo pašpārvaldi valsts deleģē, izmantojot normatīvos aktus. Valsts valdība ir suverēna, uz kuru attiecas starptautiskās tiesības. Protams, ja jūsu jautājums ir domāts Amerikas Savienotajās Valstīs, gan vietējās, gan štatu pārvaldības uzdevums ir sarežģīts, gan ierobežots, gan arī saistīts ar spēcīgas centralizētas valstu federācijas struktūras klātbūtni. Vai jūs ar nodomu jautājat, vai jums vajadzētu plānot sniegt savus sabiedriskos pakalpojumus vietējā vai valsts līmenī?