Atšķirt piegādes funkciju un piegādes līkni. Kāda ir atšķirība starp piegādātā daudzuma izmaiņām un piegādes līknes maiņu?


Atbilde 1:

Piegādes funkcija parāda saistību starp piegādāto daudzumu un visiem faktoriem, kas ietekmē piegādi, piemēram, preces cenu, izejvielu cenas, tehnoloģiju, valdības politiku, ražotāju vēlmes utt. Lai gan piegādes līkne attiecas uz piegādāto daudzumu tieši uz preces cenu. Parasti tas ir vērsts uz augšu.

Preču piegādātā daudzuma izmaiņas ir w.r.t. līdz pašai cenai, kamēr piegādes līknes maiņa notiek citu faktoru, nevis attiecīgās preces cenas dēļ.