Vai jūs domājat, ka ir kāda atšķirība starp Dievu un dabu?


Atbilde 1:

Man nav pietiekami daudz informācijas, lai izlemtu, ko domāt par Dieva un Dabas attiecībām.

Man jāpaļaujas uz to, ko cilvēki, kas man saka, ka ir Dievs, man saka par viņu Dievu.

Šie cilvēki parasti man saka, ka viņu Dievs ir atšķirīgs no dabas… Piemēram, viņu Dievs parasti ir domājošs aģents, kas spēj rīkoties, piemēram, atbildēt uz lūgšanām, radīt lietas (piemēram, Daba), ņemties līdzās karos, noraidīt savu seksuālo dzīvi un viņu uzturs… visas lietas, kas parasti nav saistītas ar dabu.

Kad viens vai vairāki no viņiem vēlas apgalvot, ka Dievs = Daba… tad jauki, es atzīstu, ka Daba pastāv. Tomēr es domāju, kas tiek iegūts, to saucot par “Dievu”. Mums tam jau ir nosaukums: “Daba”. Izmantosim to un izvairīsimies no visas bagāžas, ko citi teisti un reliģijas ir uzlikušas vārdam “Dievs”.

Tāpēc teikt, ka dievs ir daba, ir tas pats, kas teikt, ka Dievs neeksistē.


Atbilde 2:
Vai jūs domājat, ka ir kāda atšķirība starp Dievu un dabu?

Protams, ir atšķirība: daba ir no reālās, dabiskās, fiziskās pasaules, savukārt “Dievs” ir pārdabisks “dimensija” - pretstatā dabiskajam. Dabiskajā pasaulē - mūsu pasaulē - pārdabiskais vai nu neeksistē, vai ir iedomāts, ti, pastāv tikai to cilvēku iztēlē, kuri uzskata, ka tā pastāv.


Atbilde 3:
Vai jūs domājat, ka ir kāda atšķirība starp Dievu un dabu?

Protams, ir atšķirība: daba ir no reālās, dabiskās, fiziskās pasaules, savukārt “Dievs” ir pārdabisks “dimensija” - pretstatā dabiskajam. Dabiskajā pasaulē - mūsu pasaulē - pārdabiskais vai nu neeksistē, vai ir iedomāts, ti, pastāv tikai to cilvēku iztēlē, kuri uzskata, ka tā pastāv.