Evolūcijas bioloģija: ja atšķirība starp cilvēkiem un citiem primātiem ir sapludinātā hromosomā 2, vai visus cilvēkus var izsekot vienam indivīdam, kam ir sākotnējā mutācija?


Atbilde 1:

Jā, zinātne noteikti apstiprināja, ka cilvēki nav dzīvnieki. Cilvēki vienmēr bija cilvēki - no cilvēces laikmeta rītausmas. Viņi nekad nebija dzīvnieki, kas bija mutēti cilvēkos. Klišēzes “mutācija” izmantošana ir paredzēta tikai emociju kompensēšanai, lai saglabātu zināmu līniju Darvina secinājumiem (izdarīti pēc viņa paša loģikas, bez dziļākām zināšanām par dabas likumiem). Dzīvnieki vienmēr bija dzīvnieki - no dzīvnieku ēras rītausmas. Tāpat kā šodien - cilvēki ir cilvēki un dzīvnieki ir dzīvnieki; tieši tā, kā augi bija un ir augi, un minerāli bija un ir minerāli. Tāpēc vispār nav pamata traktēt pērtiķus kā kaut ko atšķirīgu no citiem dzīvniekiem. Pērtiķi ir dzīvnieki! Kādas pērtiķu sugas! Cilvēks ir cilvēki! Tas nav tikai jautājums par sapludinātu 2. hromosomu. Tas ir arī jautājums par tādām parādībām kā apziņas, sevis un domāšanas spēja ...