Kā jūs varat raksturot atšķirību starp neto pārdošanas apjomiem un neto peļņu?


Atbilde 1:

Neto pārdošanas apjomi (ASV finanšu pārskatā to sauc tikai par pārdošanas apjomiem) ir ienākumu pārskata augstākā līnija. Neto pārdošanas apjomi = visi jūsu veiktie pārdošanas apjomi, mazāk ienākumu un atlīdzību par zaudējumiem utt.)

No tā jūs atņemsit preču vai pakalpojumu ražošanas izmaksas, lai sasniegtu bruto peļņu vai bruto ienākumus

No šī skaitļa jūs atņemsit “zem līnijas izmaksas”, piemēram, inženierzinātnes, mārketings, vispārējās un administratīvās izmaksas.

Pēc tam jūs atņemsit nolietojumu un amortizāciju, lai sasniegtu pamatdarbības peļņu (ko bieži sauc par EBIT)

No pamatdarbības peļņas atņem procentus un nodokļus, lai iegūtu tīros ienākumus (Lielbritānijā un dažās citās Eiropas valstīs to dažreiz sauc par peļņu, kas attiecināma uz akcionāriem).

Starpība starp neto apgrozījumu un neto peļņu ir visi ar uzņēmējdarbību saistītie izdevumi.