Kā jūs atceraties atšķirību starp katjoniem un anjoniem?


Atbilde 1:

Starp katjonu un anjonu pastāv vienkārša, tomēr svarīga atšķirība. Katjoni ir tās sugas, kurām ir pozitīva lādiņa vai kuras fped zaudējot elkonus, tādējādi iegūstot pozitīvu lādiņu. No otras puses, anjoni ir tās sugas, kurām ir negatīvs lādiņš un kuras veido, pieņemot elektronus no citām sugām. Arī katjoniem parasti ir mazāks izmērs, salīdzinot ar sākotnējo atomu, bet anjoniem ir lielāki.