Ogļūdeņraži: Kāda ir atšķirība starp "tautomerismu" un "rezonansi"?


Atbilde 1:

Tautomerisms ir īpašs izomērijas veids, kurā dažādas struktūras struktūras attiecas uz vienu un to pašu vielu. Savukārt rezonanse ir hipotētisks molekulas attēlojums, ko pamudina tās turētās pi-elektronu sistēmas delokalizētā daba.

Tautomerismā pastāv struktūras formas ar dažādām funkcionālām grupām, un tās ir arī savstarpēji savietojamas. To veicina daļēja molekulārā pārkārtošanās, parasti ar ūdeņraža atoma migrāciju molekulā, kā tas ir acetoetiķestera gadījumā.

Rezonanse ir aptuvens veids, kā molekulu vai jonu aprakstīt ar vairākām struktūrām, kad to nevar precīzi parādīt ar vienu parasto Lūisa formulu. Nevienai no abām benzola rezonanses struktūrām benzola paraugā nav reālas eksistences. To nosaka tas, ka benzolā visas sešas oglekļa-oglekļa saites ir vienāda garuma. Un tāpēc tiek uzskatīts, ka faktiskā molekula ir agregāts vai starpposms starp abām struktūrām. Tādējādi rezonansē faktiskās struktūras vizualizācija tiek atstāta auglīgai studenta iztēlei.