Ja starpība starp saliktajiem procentiem un vienkāršajiem procentiem par noteiktu summu 2 gadus ar 8% gadā ir Rs. 32, tad summa ir?


Atbilde 1:

Likme = 8% = 8/100 = 2/25

Pieņemtais pamatsumma = 625, jo frakcijas saucējs ir 25 un laiks = 2 YRS, t.i., 25 ^ 2

Tagad SI 2 YRS = 50 + 50 = 100

CI 2 gadiem = 50 + 54 = 104

Tagad CI-SI = 104-100 = 4

Bet starpība ir ₹ 32

Tātad, 4 = 32 ......... (1)

Un, 625 = summa ... (2)

Sareizinot (1) n (2) iegūstam

Summa = 32 × 625/4 = ₹ 5000

Šādus jautājumus var atrisināt dažādos veidos, taču šī metode ir visefektīvākā, īpaši konkursa eksāmeniem ... Paldies, ka lasāt

Jebkurš vaicājums ir ļoti apsveicams