Banku terminoloģijā kāda ir atšķirība starp ekonomisko kapitālu un riska kapitālu?


Atbilde 1:

Ekonomiskais kapitāls tiek definēts kā naudas summa, kas nepieciešama finanšu līdzekļiem, lai segtu risku, kas saistīts ar viņu grāmatām. Tātad šajā ziņā abi termini ir savstarpēji saistīti. Tomēr pastāv arī citi riska finanšu veidu veidi: kredītrisks, darījuma partnera risks, likviditātes risks, nepastāvības risks, operacionālais risks utt. No riska pārvaldītāja viedokļa visi šie riski kopā ir vienādi ar uzņēmuma riska kapitālu. Tajā slēpjas atšķirība.