Kā vācu valodā atšķiras “Erinnerung” un “Gedächtnis”?


Atbilde 1:

Kā vācu valodā atšķiras “Erinnerung” un “Gedächtnis”?

Tas ir sarežģīts jautājums, paldies par A2A.

Erinnerung: atgādinājums, kaut kā iegaumēšana pagātnē, atgādinājums, saņemts suvenīrs vai piemiņas brīdis.

Gedächtnis: visas lietas, kuras paturat prātā, atmiņu, bet var arī atsaukties uz kādu personu kā atkārtojumu (Gedächtnisausgabe personai).

Piemiņai: piemiņai, piemiņai


Atbilde 2:

Abi vārdi nozīmē atmiņu, bet “Erinnerung” ir visas atmiņas par pagātnes notikumiem, turpretī “Gedächtnis” ir smadzeņu spēja uzglabāt atmiņas vai “vieta” (mūsos), kur tās tiek glabātas.

"Manā atmiņā ir daudz atmiņu."

Abus vārdus var izmantot “piemiņai”. Tas nozīmē “In Erinnerung an” vai “In Gedächtnis an”, kā arī “Gedenken an”.