Kāda ir atšķirība starp Ni un Ne Džunga izziņas funkcijā?


Atbilde 1:

Gan Ni, gan Ne ir intuīcijas funkcijas. Pretstatā sensācijai (Si un Se), kas vairāk koncentrējas uz konkrētu informāciju (pasaulē), intuīcija parasti novirzās no empīriskā un virzās uz iespējām.

Atšķirība starp abiem ir viņu orientācija.

Ne, kā ekstraverts, savieno informāciju ārpus subjekta apziņas. Ne-dominējošie tipi (ENTP un ENFP) sarunās parasti liekas nepatiesi pāriet no vienas tēmas uz otru. Tas notiek tāpēc, ka viņiem ir daudzšķautņains realitātes skatījums - pasaule ir savstarpēji savienota, un līdz ar to viņu prāts ir nedaudz līdzīgs kartēm, kurās viņi norāda punktus un savieno tos ar līnijām. Viņi uzsver uzsvaru uz punktiem virs punktiem. Līdz ar to Ne sastopas kā izpētes funkcija, kuras mērķis ir atdalīt visus iespējamos savienojumus pasaulē.

Ni, kā intraverts, veido arī šādus savienojumus, taču šie savienojumi ir tikai subjekta apziņā. Ja varat to nofotografēt, kamēr Ne zīmē betona līnijas no punktiem uz punktiem, Ni zīmē punktētas līnijas, kas varētu pat pārsniegt punktus. Formāli izsakoties, Ni uzrunā attiecības aiz lietām, kas var būt vai nav patiesas. Savienojuma patiesība neattiecas uz Ni lietotāju. Tādējādi Ni-dominanti (INTJ un INFJ) izjūt intensīvu, redzīgu skatījumu uz savām būtnēm. Viņi kaut kā spēj uzburt sakarus no nekurienes (dažreiz no pagātnes pieredzes, kuru viņi gūst no Se), kas noved pie tā, ka viņi ir ārkārtīgi orientēti uz nākotni.