Vai potenciālā atšķirība starp diviem shēmas punktiem ir vienāda?


Atbilde 1:

Potenciālā starpība (kritums) palielināsies lineāri ar attālumu starp diviem punktiem, jo ​​vadītāja pretestība ir stieples garuma (un platuma) funkcija. Ja “ķēde” atrodas enerģijas pārvades mērogā visā valstī, tas būtu svarīgi, ja tā būtu integrētā shēmā, tā būtu ārkārtīgi maza.


Atbilde 2:

Tas ir līdzvērtīgs augstumam starp diviem ainavas punktiem.

Pieņemsim, ka punktam A ir 12 V potenciāls attiecībā pret zemi / atskaites punktu un punktam B ir 5 V potenciāls attiecībā pret zemi. Tad punkta A potenciāls ir 7 V virs punkta B. Vai arī potenciāla starpība starp punktu A un B ir 7 V. Un otrādi potenciālā starpība starp B un A ir - 7 V.

Es ceru, ka jums tas izdevās.