Vai ir atšķirība starp “Mērķtiecīgu dizainu” (GDD) un “Uz lietotāju vērstu dizainu” (UCD)?


Atbilde 1:

Pirmkārt, nepalīdz nepalīdzēt pievienot vairāk akronīmu jau sajauktai nozarei. Svarīgi ir tikai tas, ka izmantotās metodes ir vērstas uz empātijas stiprināšanu pret lietotāju un ka idejas atrodas pastāvīgā eksperimentēšanas un testēšanas stāvoklī, lai pastāvīgi uzlabotu visu, ko jūs projektējat.