Vai ir atšķirība starp maģiju un voodoo?


Atbilde 1:

"Vai ir atšķirība starp maģiju un voodoo?"

Dievi, jā !!!!

Vodou ir kultūra vai reliģija. Paradigma, kas diktē personisko, starppersonu, sabiedrisko un oficiālo izturēšanos. Jā, tam ir garīgs aspekts un pat maģisks tiem, kam ir spējas, taču tas notiek tāpēc, ka cilvēka stāvoklim ir garīga sastāvdaļa.

Maģija ir kaut kas pavisam savādāks. Tā ir savas gribas uzspiešana Visuma gribai.

Nepavisam ne tās pašas lietas.