Vai pastāv atšķirība starp bezgalības un nulles apgriezto vērtību?


Atbilde 1:

Jā, absolūti ir atšķirība.

No vienas puses, mums ir neparakstīts skaitlis “0”, ti, tam nav zīmes + vai - ar to ir saistīts, turpretī bezgalības jēdzienam, kas ir astronomiski liels skaitlis, ir ar + vai -, un izrietošais apgrieztais joprojām būs a reālais skaitlis, kaut arī bezgalīgi mazs.

Labāks jautājums būtu bijis, vai var būt bezgalības bezgalība? Ja jā, tad to sauks par bezgalību vai bezgalību? jo, kā jūs zināt, ir bezgalīgi skaitļi un arī ir tikai bezgalīgi skaitļi no 0 līdz 1.

Tikai nedaudz pārdomu.


Atbilde 2:

Bezgalība ir tikai pieeja ļoti lielam skaitam.

Turklāt bezgalībai ir pievienota + vai - zīme, bet nullei nav.

Tādējādi bezgalības apgrieztais skaitlis būs bezgalīgi mazs, pozitīvs vai negatīvs skaitlis atkarībā no zīmes, kas saistīta ar bezgalību, bet nekad nebūs vienāds ar nulli.

Tāpēc bezgalības apgrieztajam ir tendence uz nulli, bet nav precīzi nulle.