Vai ir atšķirība starp diplomu inženierbūvniecībā un diplomu inženierbūvniecības tehnoloģijā?


Atbilde 1:

Inženiertehniskās tehnoloģijas mācību programma iznāca dažus gadus pēc tam, kad sāku strādāt pie savas inženierzinātnes grāda. Bet, cik es saprotu, lielākā atšķirība ir tā, ka inženierzinātņu grāds vairāk laika velta teorijai un mācīšanai pielietot inženierzinātnes un matemātikas pamatprincipus, turpretim inženierzinātņu tehnoloģijas grāds ir paredzēts, lai mācītu inženierbūvju praktiskos pielietojumus. apgūstot principus un vairāk iesaistoties darbā. Pēc absolvēšanas būvinženieri ar tehniķu palīdzību izstrādā darba plānus un grafikus, savukārt inženiertehniskie speciālisti vairāk darbojas šajā jomā, veicot praktiskas pārbaudes un darba uzraudzību.


Atbilde 2:

Paldies A2A Joseph. Tagad jau dienu laikā ir ļoti daudz kursu, no kuriem izvēlēties, jo mēs vēlamies specializēties visos svarīgākajos līdz mazāk nozīmīgajos priekšmetos.

Pēc pieredzes ir novērots, ka ir universitātes vai izglītības institūti, kas izstrādā kursus, kuru pamatā ir noteikta priekšmetu kombinācija, atkarībā no pašreizējām vai futūristiskajām izaugsmes vajadzībām.

Nav viegli saprast atšķirību starp diviem kursiem, apskatot tikai viņu vārdus. Kā jūs minējāt, pēc nosaukuma tie ir gan diplomu kursi, gan izskatās līdzīgi. Tomēr jums ir jāiedziļinās detaļās un var pārbaudīt priekšmetu sarakstu, lai saprastu atšķirību starp abiem.

Ceru, ka tas palīdzēs.