Vai ir kāda atšķirība starp ekonomiku un ekonometriju?


Atbilde 1:

Ekonometrija ir ekonomikas apakšnozare, kas izmanto statistiku, lai sniegtu empīriskus pierādījumus par ekonomiskajām koncepcijām. Lai arī ekonometrija ir sava specializācijas joma, tā ir pietiekami svarīga, lai profesionālie ekonomisti iegūtu būtisku apmācību šajā jomā neatkarīgi no specializācijas jomas. Šeit, Indiānā, maģistrantūras programmai nepieciešami 3 ekonometrijas kursi, salīdzinot ar 2 mikroekonomikā un 2 makroekonomikā (tātad mikroekonomistiem ekonometrija ir labāka nekā makroekonomikai un otrādi).


Atbilde 2:

Ekonomika ir milzīga. Ekonometrija ir viena tās sastāvdaļa, kas ļauj izmantot ekonomikas lietojumus. Teiksim, ka starp cenu un piegādāto daudzumu ir pozitīva saistība (izmantojot jūsu mikroekonomikas koncepcijas), bet jūs vēlaties atbalstīt šo informāciju, izmantojot 5 gadu dati par firmu .. Ekonometrija būtu jāņem vērā!

Artha punkts