Kāda ir atšķirība starp vekseli un konosamentu?


Atbilde 1:

Maiņas slimība ir finanšu dokuments - apgrozāms instruments, ar kuru iespējams veikt norēķinus par darījumiem

Konosaments ir pārvadājuma dokuments, kas piešķir īpašumtiesības uz kuģī esošajām precēm, kuras pārvadā kuģis, un to piešķir pusei, kurai saskaņā ar dokumentu tas jāsaņem kā īpašnieks.