Atbilde 1:

Katla kvalifikācijas inženieris ir BOE (katla darbības inženiera) eksāmens. Pēc kvalifikācijas iegūšanas inženieris ir pilnvarots darbināt katlu. Katra atbildība par drošu un bez traucējumiem darbināmu katlu darbību gulstas uz viņa pleca. Kvalifikācijas sertifikāts ir arī juridiska prasība uzņēmumiem, kuriem ir apkures katli, kas obligāti jāizpilda.

Inspektors, no otras puses, ir valdības iecelts kandidāts, kas apliecina, ka darbināmais katls atbilst likumā noteiktajām prasībām un ir drošs, ka to darbināt. Katlu inspektors ir arī kvalifikācijas eksāmens, kurš ir ieradies uz pārbaudi / interviju, ko veica katlu direktors, un pēc veiksmīgas pārbaudes ir iecelts par inspektoru.