Kāda ir atšķirība starp radošo ģēniju un “parasto” ģēniju? Kādas ir abu iezīmes?


Atbilde 1:

Ir dažādi inteliģences veidi, un viens no tiem ir radošums. Tātad cilvēks var būt radošs ģēnijs, bet citādā veidā - ģēnijs. Daudzi radoši cilvēki standarta IQ testos neuzrāda tik augstu rezultātu, jo viņi var “domāt ārpus loga” un tāpēc var domāt par alternatīvām atbildēm uz tām, kuras domā mazāk radošie cilvēki un IQ testu veidotāji. Daži cilvēki ir ģēniji gan radošumā, gan citās jomās, piemēram, verbālo prasmju matemātikā.

Radošums un ģēnijs nav pretstati vai diametrāli pretēji. Daži autisti ir absolūti ģēniji matemātikā vai arhitektūras un ēku zīmēšanā vai mūzikā, bet, piemēram, valodas ziņā.

Tas ir ļoti laimīgs cilvēks, kurš ir radošuma, dizaina, verbālo prasmju, sociālo prasmju un daudzu citu cilvēku centienu ģēnijs. Viņi spēj būt līdzsvaroti un iekļauties gandrīz jebkurā karjerā. Šīs ir sabiedrības mazākums.


Atbilde 2:

Nav.

Cilvēki, kas apgalvo, ka viņi ir ģēniji, tikai viņu IQ lielumi, ir tikai narcistiski un nezinoši.

Lai būtu ģēnijs, jums jābūt spēcīgai personībai, jums jābūt radošam, jums jābūt darbaholiķim, jums jābūt īpašam, jums ir jābūt kaut kādiem mērķiem, jums ir jābūt kādām lielām vērtībām, jums ir jābūt talants, kas var mainīt pasauli, vai tas, kā mēs skatāmies uz pasauli, saprast pasauli. IQ, intelekts tajā piedalās, bet tas nav vissvarīgākais.


Atbilde 3:

Nav.

Cilvēki, kas apgalvo, ka viņi ir ģēniji, tikai viņu IQ lielumi, ir tikai narcistiski un nezinoši.

Lai būtu ģēnijs, jums jābūt spēcīgai personībai, jums jābūt radošam, jums jābūt darbaholiķim, jums jābūt īpašam, jums ir jābūt kaut kādiem mērķiem, jums ir jābūt kādām lielām vērtībām, jums ir jābūt talants, kas var mainīt pasauli, vai tas, kā mēs skatāmies uz pasauli, saprast pasauli. IQ, intelekts tajā piedalās, bet tas nav vissvarīgākais.