Atbilde 1:

Lorenca līkne, kā saka tās nosaukums, ir līkne: to veido no mainīgā (teiksim, ienākuma) kumulatīvā sadalījuma. Tajā teikts, cik daudziem cilvēkiem (procentos) ir kāda šī mainīgā procentuālā daļa: piemēram, var teikt, ka nabadzīgākajiem 50% ir 20% no kopējiem ienākumiem vai ka nabadzīgākajiem 90% ir 60% no kopējiem ienākumiem. Džini koeficients ir laukums starp perfekti egalitārā sadalījuma Lorenca līkni un reālā sadalījuma Lorenca līkni, to visu reizinot ar 2. Džini koeficients ir skaitlis: tas svārstās no 0 līdz 1 un, jo lielāks tas ir, jo vairāk nevienlīdzīga ir sabiedrība, kuru pēta.