Kāda ir atšķirība starp makro un priekšprocesoru C valodā?


Atbilde 1:

Visas priekšapstrādātāja komandas sākas ar hash simbolu (#). C preprocessor ir makroprocesors, kas pārveido jūsu programmu pirms tās kompilēšanas.

# Iekļaušanas priekšprocesors tiek izmantots galvenes failu iekļaušanai C programmā. Piemēram, # iekļaut

Jūs varat definēt makro C, izmantojot #define priekšapstrādātāja direktīvu. Makro ir koda fragments, kuram tiek piešķirts nosaukums. Jūs varat izmantot šo koda fragmentu savā programmā, izmantojot vārdu. Piemēram, #define PI 3.1415