Kāda ir atšķirība starp svēto un pravieti?


Atbilde 1:

“Svētais” ir cilvēks, kuru ticībā un paklausībā Jēzum Kristum ir “iesvētījis”. Visi kristieši pēc definīcijas ir svētie. Pravietis ir persona, kas nodod Dieva vēsti. Agrāk daži pravieši varēja paredzēt nākotnes notikumus. Mūsdienās visiem kristiešiem vajadzētu būt praviešiem, nesot Dieva evaņģēlija vēsti. Mums jāzina daudzi viltus pravieši, kas ir atnākuši un nāks, piemēram, Muhameds.