Kāda ir atšķirība starp konkrētu un tilpumu?


Atbilde 1:

Īpatnējais tilpums ir tilpums, ko aizņem materiāla masas vienība. To var uzskatīt par materiāla īpašību un tas ir nemainīgs noteiktā temperatūrā.

Skaļums ir tikai jebkura objekta aizņemta vieta. Tas ir atkarīgs no masas, t.i., vairāk ir masas, jo vairāk būs vielas tilpuma un vice-verse.

…… .. ………………………………………………………

Termodinamikā vielas īpatnējais tilpums ir vielas tilpuma un masas attiecība. Tas ir arī abpusējs blīvums un būtisks vielas īpašums. Specifisko tilpumu definē kā kubikmetru skaitu, ko aizņem viens kilograms noteiktas vielas.

Apjoms: - tas ir vietas daudzums, ko viela vai priekšmets aizņem vai kas ir ievietots konteinerā.