Kāda ir atšķirība starp anatomiju un medicīnu?


Atbilde 1:

Anatomija ir zinātnes nozare, kas saistīta ar cilvēku, dzīvnieku un citu dzīvo organismu ķermeņa uzbūvi, īpaši to, ko atklāj sadalīšana un daļu atdalīšana.

Medicīna ir zinātne vai prakse slimību diagnosticēšanai, ārstēšanai un profilaksei (tehniskā lietošanā bieži tiek ņemta vērā operācijas izslēgšana).