Atbilde 1:

Lietojumprogrammu saskarne (API) ir apakšprogrammu definīciju, komunikācijas protokolu un programmatūras veidošanas rīku komplekts. Vienkāršiem vārdiem sakot, API ņem vērtības un veic tam funkcijas un atgriež vērtību, t.i., veiksme vai kļūda.

Objektorientētā programmēšana ir jēdziens "objekti", kas var saturēt datus lauku veidā, ko bieži sauc par atribūtiem; un kods procedūru veidā, ko bieži sauc par metodēm.

Tātad uz objektu orientēta programmēšana ir pieeja celtniecības kodam, turpretī API ir šādas koncepcijas ieviešana.