Atbilde 1:

Molekulārā bioloģija ir bioloģijas apakškopa. Kamēr bioloģija nodarbojas ar dzīvības jautājumiem, molekulārā bioloģija koncentrējas uz jautājumiem, kas saistīti ar molekulārajām struktūrām bioloģijā, piemēram, atsevišķiem proteīniem. Apakšdisciplīna bieži pārklājas ar bioķīmiju, biofiziku un bioinformātiku. Atbalstot citas atbildes šeit: atšķirība ir jautājums par darbības jomu.