Kāda ir atšķirība starp C un Java virknēm?


Atbilde 1:

C virknē ir tikai rakstzīmju masīvs, un tā tiek izbeigta ar \ 0, tāpēc C virknes mēs parasti saucam par “nulles beigām”, ti, virkne “123 $%” faktiski sastāv no 6 zīmēm “1” “2” '3' '$' '%' un '\ 0', bet virknes C var viegli manipulēt un mainīt.

Java valodā virknes ir objekti [java.lang.String], nevis masīvi, lai arī tie apzīmē rakstzīmju datus. Stīgu objekts Java nav mainīgs, tos nevar mainīt. Ja mēs vēlamies mainīt virknes, tad mums ir jāizmanto citi objekti, piemēram, StringBuffer un StringBuilder