Kāda ir atšķirība starp zvana naudu un termiņa repo?


Atbilde 1:

Sveiks, Kamal, tas ir ļoti vienkārši, ja jūs runājat par Call Money, tas ir paredzēts biznesa vīriešiem vai citām tirdzniecības pusēm, bet, ja jūs runājat par Term Repo, tas notiek tikai starp bankām un RBI. Ja komercbankas uz īsu brīdi ņem kredītus no centrālajām bankām, tas ir Term Repo, un naudas pieprasīšana ir arī īstermiņa (parasti uz nakti līdz 15 dienām) aizdevums, bet ne bankām.