Atbilde 1:
Kapitālisms ir saistīts ar vienlīdzīgām iespējām. Sociālisms ir līdzvērtīgs iznākums.

Esmu dzirdējis, ka vairums indiāņu neizmanto tualetes papīru pēc tam, kad ir sapinušies; viņi to tieši mazgā tieši ar rokām. Kāpēc viņi to dara?

Kādas ir dažas muļķīgas idejas, kuras Indija ir pieņēmusi no rietumiem?

Kāda ir vērtība Indijas studentam, kurš absolvējis jebkuru ASV universitāti Indijā?


Atbilde 2:

Sociālisms sadala bagātību.

Kapitālisms rada bagātību.

Sociālisms ierobežo izvēli.

Kapitālisms rada iespējas.

Sociālisms centralizē varu valdības pārvaldībā.

Kapitālisms centralizē varu individuālajās brīvībās.

Sociālisms no bagātākiem cilvēkiem atsakās no nabadzīgajiem

Kapitālisms rada iespēju cilvēkiem kļūt bagātiem.

Jums nav garantēts, ka kļūsit bagāts kapitālisma pasaulē, patiesībā ir iespējams būt sliktāk, nekā dzīvot sociālismā. Tomēr jums garantē, ka nekad nekļūsit pārtikuši sociālisma pasaulē bez kaut kādām slepenām norunām, noziegumiem un / vai korupcijas.

Sociālismā jums patiesībā neko nepieder, viss pieder valdībai, no kuras viņi dod sabiedrībai.

Kapitālismā jums pieder tas, ko jūs izveidojat, un jūsu ieguldījums sabiedrībā ir produktu, darbaspēka un pakalpojumu sniegšana tirdzniecības veidā.

Tas ir viss, kas man šobrīd ir.


Atbilde 3:

1. Kapitālisms radās nevis no apzinātas sociālas kustības, lai to izveidotu, bet gan no izmaiņām iepriekšējās sabiedrībās, turpretī sociālisms varēja rasties tikai no plaša mēroga apzinātas sociālās kustības, kuras mērķis ir to radīt, darba.

2. Kapitālisma pamatā ir būtisks klases dalījums. Ir jābūt lielai daļai iedzīvotāju, kuriem jāmeklē darbs pie darba devējiem par samaksu, lai dzīvotu. Tas sadala sabiedrību ražošanas līdzekļu īpašnieku klasē, kura uzņēmumos strādā algoti strādnieki, un algotu darbinieku klasē, kuri ir pakļauti dominējošajām klasēm (vadītājiem un īpašniekiem). Sociālisms ir egalitāra kārtība, kurā vairs nav šīs klases dalīšanas, un strādnieki, kas ražo preces un sniedz pakalpojumus, nav pakļauti dominējošai, ekspluatējošai klasei darbā.

3. Kapitālismam ir nepieciešama birokrātiska valsts, kurā lēmumu pieņemšanas vara ir koncentrēta politiskajiem līderiem un birokrātijai un kura rīkojas, lai aizstāvētu dominējošo šķiru intereses. Sociālismam ir nepieciešams atšķirīgs un līdzdalīgāks pārvaldes veids, lai masām būtu efektīva kontrole pār pārvaldes sistēmu, par likumu pamatnoteikumiem un izpildi sabiedrībā.

4. Kapitālisma darba process balstās uz strādnieku uzskatīšanu tikai par izmaksām, ar pastāvīgiem mēģinājumiem likvidēt darbaspēku, likvidēt paļaušanos uz darba ņēmēju prasmēm un rīcības brīvību, likt cilvēkiem strādāt grūtāk. Sociālisms ir balstīts uz darba ņēmēju iespēju palielināšanu ražošanā, lai darba ņēmēji kontrolētu un izglītības sistēmu, un mācīšanās caur darbu palīdz veidot darbinieku prasmes un kontroli, nevis to mazina.

5. Kapitālisms uzņēmumiem atvieglo izmaksu novirzīšanu, jo tas ir veids, kā gūt peļņu, tāpat kā piesārņojuma gadījumā. Sociālisms balstās uz dominējošāku lomu sabiedrībā vai kolektīvā, tātad uz sabiedrības labumu aizstāvēšanu un uzlabošanu un tādu lietu kā piesārņojums novēršanu. Ekoloģisko kopienu aizstāvēšana ir sabiedrisks labums. Būtu jāizveido sociālistu institūcijas, lai tieši pilnvarotu masas, lai tās varētu līdz minimumam samazināt izmaksu novirzīšanu tām, piemēram, uz piesārņojumu.


Atbilde 4:

1. Kapitālisms radās nevis no apzinātas sociālas kustības, lai to izveidotu, bet gan no izmaiņām iepriekšējās sabiedrībās, turpretī sociālisms varēja rasties tikai no plaša mēroga apzinātas sociālās kustības, kuras mērķis ir to radīt, darba.

2. Kapitālisma pamatā ir būtisks klases dalījums. Ir jābūt lielai daļai iedzīvotāju, kuriem jāmeklē darbs pie darba devējiem par samaksu, lai dzīvotu. Tas sadala sabiedrību ražošanas līdzekļu īpašnieku klasē, kura uzņēmumos strādā algoti strādnieki, un algotu darbinieku klasē, kuri ir pakļauti dominējošajām klasēm (vadītājiem un īpašniekiem). Sociālisms ir egalitāra kārtība, kurā vairs nav šīs klases dalīšanas, un strādnieki, kas ražo preces un sniedz pakalpojumus, nav pakļauti dominējošai, ekspluatējošai klasei darbā.

3. Kapitālismam ir nepieciešama birokrātiska valsts, kurā lēmumu pieņemšanas vara ir koncentrēta politiskajiem līderiem un birokrātijai un kura rīkojas, lai aizstāvētu dominējošo šķiru intereses. Sociālismam ir nepieciešams atšķirīgs un līdzdalīgāks pārvaldes veids, lai masām būtu efektīva kontrole pār pārvaldes sistēmu, par likumu pamatnoteikumiem un izpildi sabiedrībā.

4. Kapitālisma darba process balstās uz strādnieku uzskatīšanu tikai par izmaksām, ar pastāvīgiem mēģinājumiem likvidēt darbaspēku, likvidēt paļaušanos uz darba ņēmēju prasmēm un rīcības brīvību, likt cilvēkiem strādāt grūtāk. Sociālisms ir balstīts uz darba ņēmēju iespēju palielināšanu ražošanā, lai darba ņēmēji kontrolētu un izglītības sistēmu, un mācīšanās caur darbu palīdz veidot darbinieku prasmes un kontroli, nevis to mazina.

5. Kapitālisms uzņēmumiem atvieglo izmaksu novirzīšanu, jo tas ir veids, kā gūt peļņu, tāpat kā piesārņojuma gadījumā. Sociālisms balstās uz dominējošāku lomu sabiedrībā vai kolektīvā, tātad uz sabiedrības labumu aizstāvēšanu un uzlabošanu un tādu lietu kā piesārņojums novēršanu. Ekoloģisko kopienu aizstāvēšana ir sabiedrisks labums. Būtu jāizveido sociālistu institūcijas, lai tieši pilnvarotu masas, lai tās varētu līdz minimumam samazināt izmaksu novirzīšanu tām, piemēram, uz piesārņojumu.