Atbilde 1:

Atšķirība starp žāvēšanu un dehidratāciju ir šāda:

žāvēšana ir ūdens molekulu noņemšana no maisījuma, tā nemaina maisījumā esošo savienojumu ķīmisko sastāvu.

Dehidratācija maina savienojumu ķīmisko sastāvu, un šis process veido ūdeni, no savienojuma noņemot OH grupu un H grupu. Piemēram, pārveidojot etanolu par etilēnu, izmantojot sērskābi.