Atbilde 1:

Daltona idejas un teorijas bija balstītas uz viņa un iepriekšējiem eksperimentiem, un tāpēc viņiem bija iespēja tos pārbaudīt un izmantot, un modificēt. Cik mums zināms, Democritus neveica eksperimentus, un viņa ideja par atomu balstījās tikai uz filozofiskiem pieņēmumiem. Viņš sniedza pamatdaļiņu coolτομα, kas nozīmē neapstrīdamu vai nedalāmu, atdzist vārdu. Un, protams, mēs tagad zinām, ka tas ir mazliet nepareizi. Kāpēc?