Kāda ir atšķirība starp brīvajiem elektroniem un elektriskajiem lādiņiem?


Atbilde 1:

Elektronu grupa kopā rada uzlādi (-) atbilstoši konvencijām. Visi atomi topošajā formā ir neitrāli, t.i., tiem ir vienāds elektronu un protonu skaits, tātad elektriski neitrāls. Kad elektrons pāriet no viena atoma uz otru, veidojas joni.

Elektriskā uzlāde notiek tāpēc, ka nav lielu uzlādētu jonu. Kad lādiņš plūst, to sauc par strāvu - lādiņa pretestības plūsmas ātrums.


Atbilde 2:

Parasti; elektriskais lādiņš ir matērijas fiziskais īpašums, kas tai liek piedzīvot spēku, kad to ievieto elektromagnētiskajā laukā. Ir divu veidu elektriskie lādiņi: tos sauc par pozitīvajiem un negatīvajiem. Tāpat kā maksas atgrūž un atšķirībā no pievilināšanas. Elektriskajiem lādiņiem nav masas vai tie nav enerģija. Bet brīvie elektroni (vispārējā fizika) ir jebkurš elektrons, kas nav pievienots jonam, atomam vai molekulai un var brīvi pārvietoties piemērota elektriskā vai magnētiskā lauka ietekmē. Brīvajiem elektroniem vai ierobežotajiem elektroniem vienmēr ir masa, kurai vienmēr ir smagums, bet lādiņiem nav. Brīviem vai norobežotiem elektroniem vienmēr ir elektriskā lādiņa.


Atbilde 3:

Parasti; elektriskais lādiņš ir matērijas fiziskais īpašums, kas tai liek piedzīvot spēku, kad to ievieto elektromagnētiskajā laukā. Ir divu veidu elektriskie lādiņi: tos sauc par pozitīvajiem un negatīvajiem. Tāpat kā maksas atgrūž un atšķirībā no pievilināšanas. Elektriskajiem lādiņiem nav masas vai tie nav enerģija. Bet brīvie elektroni (vispārējā fizika) ir jebkurš elektrons, kas nav pievienots jonam, atomam vai molekulai un var brīvi pārvietoties piemērota elektriskā vai magnētiskā lauka ietekmē. Brīvajiem elektroniem vai ierobežotajiem elektroniem vienmēr ir masa, kurai vienmēr ir smagums, bet lādiņiem nav. Brīviem vai norobežotiem elektroniem vienmēr ir elektriskā lādiņa.