Atbilde 1:

Gravitācijas potenciāls vienā punktā ir tikai GPE uz masas vienību, ja tajā vietā tiek novietots objekts. GPE ir enerģija, kas iegūta, kad attālums starp 2 objektiem tiek palielināts bez ierobežojuma, t.i., līdz bezgalībai.

Telpu ap kādu objektu ar masu piepilda gravitācijas lauks. Attālumā r no objekta centra gravitācijas potenciālu V izsaka ar V = - Gm / r, J / kg, kur m ir objekta masa un G ir universālā gravitācijas konstante. Mīnusa zīme nozīmē, ka priekšmetu atdalīšanai nepieciešams piegādāt enerģiju.


Atbilde 2:

Abas ir enerģija, jo ir zināms, ka enerģija var būt potenciāla enerģija, kas atkarīga no spēka vai stāvokļa, vai kinētiskā enerģija, kas ir atkarīga no kustības vai impulsa. Gravitācijas (nevis gravitācijas) enerģija rodas gravitācijas lauka spēka F dēļ, kas ir - gradV (r), tātad V (r) = integrālā F dr. = -GmM / r vai F = GmM / r ^ 2.

Potentail fiziski nozīmē spēju pielikt pūles, kas ir saistīta arī ar enerģiju, tāpēc gravitācijas potenciāls ir gravitācijas lauka spēja iedarbināt spēku uz skarto masu.