Atbilde 1:

Tiesu aktīvisms ir jauninājums, jo tas nav minēts konstitūcijā. Tas attiecas uz jēdzienu, kad tiesu vara aktīvi piedalās, lūdzot citus valdības orgānus veikt savu darbu efektīvi. Tas notiek galvenokārt tad, kad citi valdības orgāni nedara viņiem uzticēto darbu. Tiesu varai ir tiesības pasludināt likumus par antikonstitucionāliem un spēkā neesošiem, ja tie ir pretrunā ar Konstitūcijas noteikumiem. Tas var notikt arī, apgāžot tiesas precedentu.

Tiesu pasivismā tiesneši izvairās no pienākuma jēgpilni izpildīt Konstitūciju un tādējādi nodevis Konstitūcijas centrālo iezīmi.