Atbilde 1:

Pirmkārt, nav likuma, ko sauc par Darba likumu likumu. Darba likumi Indijā satur vairāk nekā duci atsevišķu un atšķirīgu likumu, kas attiecas uz dažādiem nodarbinātības aspektiem, kas saistīti ar darbu. Šo likumu mērķis ir darba ņēmēju aizsardzība, skaidri definējot politikas, kas jāievēro, nodarbinot darbiniekus, lai viņu tiesības netiktu sagrautas un netiktu izmantotas nekādā veidā. Šie likumi kopā attiecas uz tādām jomām kā darba ņēmējiem maksājamās algas, viņu darba laiks, darba apstākļi, viņu veselības un drošības aspekti, kompensācija darba zaudēšanas vai nelaimes gadījumos, tiesības dibināt un pārvaldīt arodbiedrības, pārtaisīšana Tie nosaka arī noteikumus, kas jāizmanto, lai noteiktu prēmijas, apdrošināšanu, ārstēšanu utt.

Daži no likumiem, kas veido darba likumus, ir Likums par rūpnīcām, Likums par rūpnieciskiem strīdiem, Arodbiedrību likums, ESI likums, Likums par darba samaksu, Likums par minimālo algu, Likums par prēmiju, Likums par strādnieku kompensāciju. Visu šo aktu kopīgais mērķis ir nodrošināt strādnieku šķiras sociālo taisnīgumu un labklājību.

No otras puses, 1961. gada Ienākuma nodokļa likums ir vienots likums, kas Indijā kalpo par likumiem par ienākuma nodokļa iekasēšanu. Tas ir galvenais likums, kas vada ienākuma nodokļa administrēšanu, iekasēšanu un iekasēšanu. Tomēr ienākuma nodokļa likmes neietilpst pašā Ienākuma nodokļa likumā, bet drīzāk tās ir “Finanšu likumā”, tiesību aktā, kura aspekti katru gadu tiek iesniegti gada budžetā un kurus vēlāk pieņem Parlaments. Ienākuma nodokļa likuma kopīgais mērķis ir ieņēmumu iekasēšana, lai pārvaldītu valsti.


Atbilde 2:

Darba likumi attiecas uz darbinieku apkalpošanas noteikumiem, sociālā nodrošinājuma pabalstiem utt., Savukārt ienākuma nodoklis attiecas uz nodokļiem, kas privātpersonām un uzņēmumiem jāmaksā no viņu ienākumiem gadā.

Lai uzzinātu vairāk, rakstiet mums uz info.compliance@teamlease.com vai aizpildiet savu informāciju sadaļā Pierakstīties - Google konti


Atbilde 3:

Darba likumi attiecas uz darbinieku apkalpošanas noteikumiem, sociālā nodrošinājuma pabalstiem utt., Savukārt ienākuma nodoklis attiecas uz nodokļiem, kas privātpersonām un uzņēmumiem jāmaksā no viņu ienākumiem gadā.

Lai uzzinātu vairāk, rakstiet mums uz info.compliance@teamlease.com vai aizpildiet savu informāciju sadaļā Pierakstīties - Google konti


Atbilde 4:

Darba likumi attiecas uz darbinieku apkalpošanas noteikumiem, sociālā nodrošinājuma pabalstiem utt., Savukārt ienākuma nodoklis attiecas uz nodokļiem, kas privātpersonām un uzņēmumiem jāmaksā no viņu ienākumiem gadā.

Lai uzzinātu vairāk, rakstiet mums uz info.compliance@teamlease.com vai aizpildiet savu informāciju sadaļā Pierakstīties - Google konti