Atbilde 1:

LATTICE: Translatīvi periodisku punktu kopumu sauc par režģi.

LATTICE VECTOR vai LATTICE TRANSLATION: jebkuru vektoru, kas savieno divus režģa punktus, sauc par režģa vektoru.

3D režīmā jebkuru režģa vektoru L var izteikt kā 3 vektoru a, b un c lineāru kombināciju:

L = p a + q b + r c.

Vektoru kopu {a, b, c} sauc par bāzes vektoriem.


Atbilde 2:

Kopumā matemātiski režģis ir bezgalīgs parasto punktu izkārtojums. [1] Kristalogrāfiskā režģis ir specifiskāks režģa tips, ko sauc par Bravausa režģi, kurā režģa punkti nav mainīgi tulkošanai; jūs varat reproducēt kristālu, pārtulkojot vienības elementu (kvazikristāli būtu režģa piemērs, kas nav Bravais režģis).

Vektori, kas ģenerē šo tulkojumu, ir režģu vektori. Tie faktiski nav unikāli; jebkuri trīs lineāri neatkarīgi vektori veido pamatu trīsdimensiju telpā, un tos var izmantot, lai definētu tulkojumu. Pēc vienošanās režģu vektorus parasti izvēlas par vektoriem, kas veido primitīvās šūnas robežu.

Zinot režģu vektorus, jūs varat reproducēt kristāla translatīvo simetriju, bet ar to nepietiek, lai reproducētu pašu kristālu. Lai to izdarītu, jums jāzina faktiskais kristāla saturs. Kristāla bāzes vektori ir faktisko atomu koordinātas asimetriskajā vienībā. [2] Katra pamata vektora tulkojums dod kristālu.

Zemsvītras piezīmes

[1] Režģis, pamats un kristāls

[2] Asimetriskā vienība