Atbilde 1:

“Ieslēgts” norāda uz statisku stāvokli, savukārt “uz” norāda uz kustības virzienu. Neskaidrības rodas tāpēc, ka ieslēgtu var arī izmantot, lai aprakstītu virzienu. Teikumu piemēri:

Kamēr viņi pacēla pacientu uz operāciju galda, viņš apstājās.

“Novietojiet viņu uz operāciju galda,” sacīja ķirurgs.

“Kur ir mans vīrs,” viņa nervozi jautāja. "Viņš atrodas uz operāciju galda," atbildēja medmāsa.


Atbilde 2:

Vienkāršāko atbildi var sniegt, salīdzinot šos teikumus. “Es došos vilcienā, kas dodas uz darbu” un “es grasos iekāpt vilcienā, lai dotos uz darbu.” “Onto” nozīmē virzību uz kaut ko līdzīgu kā “uz” “es eju mājā”, sk. “Es esmu mājā.” Jūs varat teikt: “Es grasos iekāpt vilcienā.” Šeit tiek domāts “līdz”. Līdzīgi jūs varētu teikt: “Es esmu vilcienā”, bet tas ir mazliet dīvaini un vecmodīgi. Daudzos gadījumos “ieslēgts” un “uz” ir savstarpēji aizstājami.