Atbilde 1:

Procesa drošībā ir jānovērtē katrs procesa posms no plānošanas līdz pabeigšanai, un visi riski jāsamazina, cik praktiski iespējams, un jāņem vērā atlikušie riski. Tas, protams, ietvers aprīkojuma drošības apsvēršanu. Iekārtu drošību tomēr var apsvērt atsevišķi, taču jāņem vērā visi iespējamie vai pat mazāk ticamie iespējamie veidi, kā aprīkojumu var izmantot, apkalpot, uzglabāt, pārvadāt vai uzturēt, kā arī to cilvēku kompetence, kuri tos izmanto vai apstrādā. Tātad jūs varētu teikt, ka procesa un aprīkojuma drošības jautājumi pārklājas.