Atbilde 1:

Uzkrājums nolietojumam

Uzkrājumi nolietojumam ir uzkrājumi augu mašīnām, iekārtām un citiem materiāliem aktīviem, kuru vērtība ar laiku samazinās nolietojuma un citu saistītu faktoru dēļ.

Uzkrājumi nedrošiem parādiem

Uzkrājumi nedrošiem parādiem ir uzkrājumi parādniekiem. Tas tiek veikts parādniekiem, kuriem, domājams, būs slikti, un maksājumus no tiem nevar realizēt.


Atbilde 2:

Nolietojums nolietojumam ir saistīts ar noteiktas summas nodrošināšanu saskaņā ar Likumu par uzņēmējdarbību vai IT likumu grāmatvedības uzskaites grāmatvedībā PAR FIKSĒTU AKTĪVU, KAS PATĪK BŪVĒTU, MAŠĪNAS, TRANSPORTLĪDZEKĻU, DATORU, MĒBELES ETC ETC.

Uzkrājums nedrošiem un šaubīgiem parādiem attiecas uz summu, kuru bizness paredz / paredz no pieredzes un kuru, iespējams, neizdosies realizēt no SAŅĒMĒJU PARĀDĪTĀJIEM / BOOKDEBTS / SAŅEMAMAJIEM parādiem (pēc jebkura nosaukuma, kuru jūs saucat)