Atbilde 1:

Es nezinu, ko jūs domājat ar “saistīto literatūru”, tāpēc atvainojiet mani, ja esmu nepareizi sapratis šo jautājumu. Kopumā literatūra ir izpētes objekts. Studijas ir darbība, ar kuru mēs saskaramies ar literatūru. Ja ar saistīto literatūru jūs domājat papildpakalpojumus vai zinātnisko / kritisko literatūru, tad tās mērķis ir palīdzēt jums redzēt, kas ir padomāts un argumentēts par primāro tekstu vai tekstiem, un no kāda viedokļa. Ideja ir tāda, ka literāru darbu dziļuma izzināšana ir kolektīvs uzņēmums. Turklāt kritiskā reakcija laika gaitā mainās, atklājot, kā atsevišķi autori un darbi uzrunāja cilvēku bažas dažādos vēsturiskos brīžos. Kritiskās tradīcijas dod mums teksta diahronisku skatu. Dažas kritiskas pieejas ir diahroniskas (piemēram, historistiskas) pašas par sevi un citas - radikāli sinhroniskas, taču, ņemot vērā stipendiju kopumu, tās veido cilvēka reakcijas ierakstu no atšķirīgiem sociāli kulturālajiem un laicīgajiem iemiesojumiem.