Kāda ir atšķirība starp šķīduma suspensiju un koloīdiem?


Atbilde 1:

Šķīdums ir viendabīgs izšķīdināta viela, kas izšķīdināta šķīdinātājā, piemēram, sāls ūdenī. Tādā gadījumā, ja sāls ir izšķīdināts ūdens šķīdumā, notiek ķīmiska saite.

Sakausējums ir materiāls ar lielām daļiņām, kas galu galā atdalīsies. Parasti tos veido ar mehānisku sajaukšanu.

Acolloidissimilartoasuspension,excepttheparticulatesizeisbetween106to[math]108[/math]manddispersedthroughsolution.Colloidsdontseparateinthesamewayassuspensions,butmostlytendtobestableovertime.A colloid is similar to a suspension, except the particulate size is between 10^{-6} to [math]10^{-8}[/math] m and dispersed through solution. Colloids don't separate in the same way as suspensions, but mostly tend to be stable over time.