Kāda ir atšķirība starp ātrumu un impulsu?


Atbilde 1:

ātrums ir ķermeņa stāvokļa maiņas ātrums, kamēr impulss ir ķermeņa masas un ķermeņa ātruma reizinājums. Abu daudzumu ietekme uz ķermeni ir pilnīgi atšķirīga. Tomēr abu virzieni vienmēr ir vienādi. Tātad, lai mainītu ķermeņa ātrumu, mums vienmēr ir vajadzīgs spēks, bet, lai mainītu impulsu, mēs varam mainīt arī masu.

Turklāt ātruma izmaiņas ātrums attiecībā pret laiku ir vienāds ar ķermeņa paātrinājumu, turpretī impulsa maiņas ātrums attiecībā pret laiku ir vienāds ar ķermenim pielikto spēku.

Vēl viena ļoti būtiska atšķirība starp šiem lielumiem ir tā, ka ķermeņa ātrums slēgtā sistēmā netiek saglabāts, kamēr tiek saglabāts ķermeņa impulss slēgtā sistēmā.

Ceru, ka saņēmāt atbildi.

Paldies.