Atbilde 1:

Vēl viens jautājums, kuru man ir grūti uztvert nopietni! Viņi ir pilnīgi atšķirīgi!

Kamēr

{dari kaut ko}

ir cilpa, kas kaut ko dara, kamēr izteiksme ir patiesa.

Slēdzis ir vairāku nosacītas izpildes paziņojums. Jūs ieslēdzat mainīgo, katrai vērtībai, kurā vēlaties rīkoties, ir lielo burtu vērtības. Ja mainīgais sakrīt ar gadījuma vērtību, tiek veikta darbība zem lietas vērtības, un darbība plūst cauri visām nākamajām gadījuma darbībām. Pārrāvuma paziņojumus var izmantot, lai ierobežotu darbību līdz atbilstošajam gadījumam.

Var pievienot noklusējuma gadījumu, ja slēdža mainīgais neatbilst nevienam no gadījumiem.