Atbilde 1:

Tie abi ir dažādi mitrāju veidi. Purvs ir mitrāja zona, kurā savāc mirušu augu materiālu, bieži sūnas. Turpretī līcis ir purva veids, kas var būt ārkārtīgi lēni pārvietojoša upe vai straume. Galvenā atšķirība ir tā, ka līcis ir ūdenstilpe, kur kā purvam nav obligāti jābūt ūdenstilpei un tā varētu būt tikai mitras zemes platība.