Kāda ir atšķirība starp pozitīvu ūdeņraža atomu un protonu?


Atbilde 1:

Atšķirība ir saistīta ar sugas vidi. Protoni attiecas vai nu uz atoma kodola saturu, vai uz kailām daļiņām jonu starā, t.i., protonu starā. Pozitīvo ūdeņraža atomu var ieskauj šķīdinātāja molekulas, piemēram, ūdens vai amonjaks, kļūstot par, piemēram, H (H2O) x (1+) vai H (NH3) n (1+).


Atbilde 2:

Ūdeņraža jons ar pozitīvu lādiņu faktiski ir kails protons. Tātad nekādas atšķirības.

Diviem citiem ūdeņraža izotopiem, deitērijam un tritijam ir attiecīgi kodols ar protonu un vienu vai diviem neitroniem. Šo izotopu pozitīvie joni ietver papildu neitronus vai neitronus.

Jautrs fakts. Fermilab paātrina protonus. Tomēr stars sākas ar negatīvi lādētu ūdeņradi, tātad protonu plus diviem elektroniem. Tiklīdz caur Cockcroft-Walton paātrinātāju tiek atdalīti divi elektroni, un iegūtie plikie protoni nonāk nākamajā paātrinājuma posmā (LINAC).