Atbilde 1:

Kerr melnais caurums griežas, un jūs iegūstat vairākus jaunus interesantus efektus, piemēram, rāmja vilkšanu, kur var teikt, ka pati telpa griežas ap melno caurumu. objektu vilkšana:

Jums ir arī iekļuvušas lietas, pirms šķērsojat notikuma horizontu, pagrieziet bezgalīgu skaitu pagriezienu ap melno caurumu.

Dažas patiešām lieliskas Kerra melnā cauruma animācijas šeit, kas palīdz veidot intuīciju.


Atbilde 2:

Schwarzschild melnais caurums ir negrozošs melnais caurums. Tas bija pirmais tips, kura vispārējo relativistisko gravitācijas lauku 1916. gadā analītiski atrisināja Kārlis Švarcšilds. Tā lauku apraksta Scwarzschild metrika (tensors), kas sniegta zemāk, un viņa pieņēmumi par telpas objektu laiku, kas ieskauj šādu objektu, bija a) tas ir statisks, b) tas ir sfēriski simetrisks, c) tukšs un d) asimptotiski plakans.

gμνSchwarzschild=diag[12GMc2r,(12GMc2r)1,r2,r2sin2θ]g_{\mu\nu}^{Schwarzschild} = diag[1-\frac{2GM}{c^2r}, -(1-\frac{2GM}{c^2r})^{-1}, -r^2, -r^2sin^2\theta]

AKerrblackholeisageneralisationtotheSchwarzschildsolutionforarotatingmasssuchthatithasanonzeroangularmomentum,J.In1963,RoyKerr,aNewZealandMathematiciandiscoveredthisexactsolutiontoEinsteinsfieldequationsandsubsequentlysomeotherexactsolutionshavebeenfound(forinstanceforachargedblackhole).TheKerrmetricismorecomplicatedbutgivenbelowforcompleteness.A Kerr black hole is a generalisation to the Schwarzschild solution for a rotating mass - such that it has a non-zero angular momentum, J. In 1963, Roy Kerr, a New Zealand Mathematician discovered this exact solution to Einstein's field equations and subsequently some other exact solutions have been found (for instance for a charged black hole). The Kerr metric is more complicated but given below for completeness*.

* Ekrānuzņēmumi ir no Vispārīgās relativitātes kursa lekciju piezīmēm.