Atbilde 1:

Sociālajam kapitālam ir sakars ar attiecībām un organizāciju, kas atrodas sociālā tīkla ietvaros (piemēram, pieeja Mar-El-Lago vai savienojumu veidošana caur klasesbiedru ģimenēm no Hārvardas). Kultūras kapitāls ir uzkrāto zināšanu par kultūru - baleta, klasiskās mākslas / mūzikas, literatūras ... rezultāts, un šis kapitāla veids ir vairāk saistīts ar izglītību un intelektu (vidējam cilvēkam pieejamāks nekā sociālais kapitāls, kas ir bieži saistīts ar sociālekonomisko statusu).