Atbilde 1:

Brīdinājums !!! Pastāv atšķirība starp to, ka pārstāj būt ASV pilsonis “tautības nolūkos” un pārstāj būt ASV pilsonis nodokļu vajadzībām. Valstspiederības dēļ var vairs nebūt par ASV pilsoni, bet nodokļu vajadzībām tas joprojām var būt ASV pilsonis. Šī atbilde ir vērsta TIKAI uz to, ka pārstāj būt ASV pilsonis tautības nolūkos !!

________________________________________________________________________

Sākšu ar secinājumu:

Imigrācijas un pilsonības likumu vajadzībām TIKAI atsakās. Atteikšanās ir viens no vairākiem īpašiem veidiem, kā atteikties no ASV pilsonības. Par visiem “atteikšanās” veidiem jāmaksā ASV valdības nodeva 2350 ASV dolāru apmērā. Atteikšanās ir viena no atteikšanās formām, kurai nepieciešama ASV valdības pārstāvja palīdzība.

Kas tik un tā ir atteikšanās no ASV pilsonības?

Atteikšanās no ASV pilsonības vairs nav ASV pilsonis, jo jūs esat brīvprātīgi veicis “ekspatriācijas aktu” ar nolūku “pārtraukt būt par ASV pilsoni”. “Ekspatriācijas akts” ir īpašs akts, kas atrodams Imigrācijas un pilsonības likumā un par kuru apstiprina Valsts departaments, kā rezultātā tiks zaudēta ASV pilsonība.

Tāpēc saskaņā ar Imigrācijas un pilsonības likumu ASV pilsonība atsakās, ja tāda ir:

A. Brīvprātīgi

B. veic “ekspatriācijas aktu”

C. ar īpašu nodomu

D. pārstāj būt par ASV pilsoni

Kādas ir emigrācijas darbības un kur tās atrodamas?

“Ekspatriācijas akti” ir atrodami Imigrācijas un pilsonības likuma S. 349. punkta a) apakšpunktā. Tajos ietilpst:

(a) Persona, kas ir Amerikas Savienoto Valstu pilsonis, piedzimstot vai naturalizējoties, zaudē savu pilsonību, brīvprātīgi veicot kādu no šīm darbībām ar nolūku atteikties no ASV pilsonības: (1) iegūstot naturalizāciju svešā valstī pēc viņa paša iesniegums vai pieteikums, ko iesniedzis attiecīgi pilnvarots pārstāvis pēc astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas; vai 2) pēc astoņpadsmit gadu vecuma nodošanas zvērestā vai apliecinājuma vai citādas oficiālas deklarācijas izteikšanā par uzticību ārvalstij vai tās politiskajai apakšvienībai; vai (3) iebraukšana ārvalsts bruņotajos spēkos vai dienests tajos, ja (A) šādi bruņotie spēki ir iesaistīti karadarbībā pret Amerikas Savienotajām Valstīm, vai (B) šādas personas kalpo par komisāru vai bez tā pilnvarotu virsnieku; vai (4) (A) pieņemot, strādājot vai pildot pienākumus jebkurā amatā, amatā vai nodarbinātībā, kas atrodas ārvalsts valdībā vai tās politiskā apakšvienībā, pēc astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas, ja viņam ir vai ir iegūts šādas ārvalsts pilsonība; vai (B) pieņemot, strādājot vai pildot pienākumus jebkurā birojā, pastā vai nodarbinātībā, kas atrodas ārvalsts valdībā vai tās politiskā apakšnodalījumā, pēc astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas, uz kuru amatu, amatu vai darbu ir nepieciešams zvērests, apliecinājums vai uzticības apliecinājums; vai 5) oficiāla atteikšanās no pilsonības Amerikas Savienoto Valstu diplomātiskajā vai konsulārajā amatpersonā ārvalstī tādā formā, kādu to paredz valsts sekretārs; vai (6) oficiāla rakstiska atteikšanās no pilsonības tādā formā, kā to nosaka ģenerālprokurors un pirms tās ieceļ virsnieks, kad Amerikas Savienotās Valstis atrodas kara stāvoklī un ģenerālprokurors apstiprina tādu atteikšanos, kas nav pretrunā ar valsts aizsardzības interesēm; vai (7) izdarījot jebkādu nodevību vai mēģinot ar spēku apgāzt ASV vai izmantojot ieročus ar spēku, pārkāpjot vai apņemoties pārkāpt kādu no 18. sadaļas 2383. iedaļas noteikumiem, vai apzināti veicot jebkuru darbību, pārkāpjot 18. sadaļas 2385. sadaļas pārkāpumu vai 18. sadaļas 2384 sadaļas pārkāpšanu, iesaistoties sazvērestībā, lai gāztu, noliktu, ar spēku iznīcinātu ASV valdību vai uzsākt karu pret tām, ja un kad viņš tiek notiesāts to var izskatīt tiesa vai kara tiesa vai kompetenta tiesa.

(1), (2), (3), (4) un (5) metode ir izplatīti veidi, kā atteikties no ASV pilsonības. (6) un (7) metodes ir mazāk izplatītas. Ņemiet vērā, ka “atteikšanās” ir atteikšanās forma, kurai patiešām ir nepieciešams Amerikas Savienoto Valstu “konsulārais vai diplomātiskais darbinieks”. Lielāko daļu citu atteikšanās veidu var veikt neatkarīgi.

Ievērojiet, ka “Pilsonības sertifikāts” NAV obligāts, lai “atteikšanās” būtu pabeigta saskaņā ar Imigrācijas un pilsonības likumu. Tāpēc saskaņā ar Imigrācijas un pilsonības likumu var atteikties no ASV pilsonības, ja ASV valdība nekad nezina par atteikšanos.

Šeit varat izlasīt visu ierakstu (es esmu autors), no kura tas tika izprasts.

Tīna Tērnere atteicās no ASV pilsonības, jo (es domāju, ka) viņa daudzus gadus bija dzīvojusi ārpus ASV. ASV likumi ļoti apgrūtina pastāvīgu dzīvi ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un ASV pilsonības saglabāšanu. To pierāda arvien pieaugošais atteikšanās no ASV pilsonības skaits.

Galīgais brīdinājums !! ASV pilsonības atteikšanai ir nodokļu sekas. Pārliecinieties, ka jūs saprotat, ko jūs darāt, un sekām, pirms esat atteicies !!